Er fysioterapi et moderne udtryk for massage ?

 

Nej – fysioterapi omfavner en række teknikker til behandling af bevægeapparatet, altså kroppens muskler og led, hvorved man kan genoptræne en tabt funktion og få et bedre fysisk velvære. Massage er en del af vores håndværk, der indgår som et led i behandlingen.

 

Først og fremmest tager Charlottenlund Fysioterapi udgangspunkt i ikke kun at symptom behandle, men prøve at diagnosticere om der kan være nogle underliggende faktorer, der gør, at et problem er opstået. Kort sagt kan man sige, at helbredelsen for et rygproblem ikke nødvendigvis skal findes i rygraden, men ligeså godt kan stamme fra en anden "fejl" i bevægeapparatet.

 

 

 

CHARLOTTENLUND FYSIOTERAPI & TRÆNING • Jægersborg Allé 19 • 2920 Charlottenlund • Tlf: 39 63 09 06