Fysioterapeut

Lisbeth Alrø Lund

 

Uddannelse:

Uddannet fysioterapeut 1980 i København.
Fra 1980-85 ansat på Bispebjerg Hospital, hvor jeg også begyndte min efteruddannelse indenfor manuel terapi, bl.a. ledet af engelske osteopater.

Fra 1984 har jeg arbejdet på Charlottenlund Fysioterapi.
I øvrigt vedligeholder jeg min uddannelse med jævnlige kurser.

Interesser:

 

Min hovedinteresse indenfor fysioterapi er ryg-og nakkegener, men i bevægeapparatet er det ikke muligt udelukkende at fokusere på et enkelt område, idet muskel- og ledskader ét sted uvægerligt vil påvirke hele kroppen.
Ud fra det synspunk, er min hovedinteresse at være detektiv og finde (og behandle) årsagssammenhænge.

CHARLOTTENLUND FYSIOTERAPI & TRÆNING • Jægersborg Allé 19 • 2920 Charlottenlund • Tlf: 39 63 09 06